ข้อมูลบริษัท

COMPANY PROFILE

ชื่อบริษัทจดทะเบียน

ชื่อบริษัทผู้ถือหุ้น

พื้นที่ใช้สอยของโครงการ

ประเภทของสินค้าและธุรกิจ

บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด (TH Color Co., Ltd.)

100% โดย บริษัท ทีเอช คัลเล่อร์ จำกัด

พื้นที่โรงงานและสำนักงาน ประมาณ 7,500 ตารางเมตร

สีเม็ดพลาสติก และสารเติมแต่งเข้มข้น (Masterbatch) สำหรับอุตสาหรกรมพลาสติกทุกประเภท อุตสาหกรรมยาง (Rubber) และ PVC

กลุ่มลูกค้า

70% ลูกค้าในประเทศ, 30% ลูกค้าต่างประเทศ

บริษัทฯ ดำเนินกิจการโดยผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจการผลิตสีเม็ดพลาสติก ซึ่งสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจนี้ได้เป็นอย่างดี ทั้งใน และ ต่างประเทศ ผู้บริหารของทางบริษัทฯ มีประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจนี้มานานกว่า 30 ปี อีกทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มและบุกเบิกสำหรับกลุ่มธุรกิจนี้ในประเทศไทย จึงมีความเชี่ยวชาญในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นความชำนาญด้านการผลิต การตลาด การจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดี

ฝ่ายแล๊ปปฏิบัติการ

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน บวกกับความเชี่ยวชาญทางเชิงลึก จึงทำให้บริษัทฯ ไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาสินค้าใหม่ๆที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสูตรการผลิตเพื่อเน้นหลักในคุณภาพของสินค้า หรือสูตรผลิตที่จะช่วยในการลดต้นทุนของลูกค้า จากการลงทุนเครื่องมือและเครื่องจักรที่ทันสมัย จึงช่วยให้การวิเคราะห์วัตถุดิบ และการตรวจสอบคุณภาพเป็นไปได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว เราจึงมั่นใจว่าเม็ดสีพลาสติกของเราทุกเม็ดมีคุณภาพเป็นเลิศตรงตามที่สถาบันรองรับมาตราฐานสากล หรือ ISO9001-2008 ระบุไว้

TRANSPORTATION

บริษัทฯ ตั้งอยู่ใจกลางแหล่งที่มีการคมนาคมขนส่งสะดวกติดถนนบางนา-ตราด (กม.19) ไม่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ และ ท่าเรือแหลมฉบัง ทำให้เอื้อต่อการขนส่งทั้งสินค้าขาเข้าและขาออก อีกทั้งยังอยู่ในสถานที่ตั้งใกล้กับโรงงานลูกค้าและคู่ค้าหลัก จึงทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการและการบริการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการมีพื้นที่สำหรับรองรับในการจัดเก็บวัถุดิบ และสินค้าผลิตเสร็จมากกว่า 900 ตัน จึงทำให้มั่นใจได้ว่าทางบริษัทฯ สามารถรองรับปริมาณการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีเครื่องมือสำหรับขนย้ายวัตถุดิบเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ปลอดภัย และสะดวก

ฝ่ายวิศวกรรม

หน่วยงานวิศวกรรมที่ความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเครื่องจักรการผลิต รวมถึงเครื่องมือ เครื่องใช้ และชิ้นส่วนต่างๆทั้งหมดของเครื่องจักรที่ใช้สำหรับผลิตเม็ดสีพลาสติก บริษัทฯ สามารถพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆของเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้สมบูรณ์ สม่ำเสมออยู่ตลอดเวลา