NON-TOXIC CHEMICAL AND FOOD GRADE PRODUCTS

Products

TH COLOR

"Color of Success"

“Color of Success” คือ หลักปฏิบัติการทำงานของเรา บริษัทฯมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเม็ดสีพลาสติกและสารเติมแต่งสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกที่มีคุณภาพเป็นเลิศด้วยราคาที่เป็นธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นความสำคัญต่อการรักษาต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เราจึงไม่เคยหยุดนิ่งที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาสินค้าที่ดี และมีคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการต่อสู้กับคู่แข่งให้แก่ลูกค้าทุกราย ด้วยเหตุนี้เราจึงมีความภาคภูมิใจเสมอที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของลูกค้าเสมอมา

WHY CHOOSE US?

วัตถุดิบที่ใช้

กลุ่มโพลีโอลีฟีน

กลุ่มสตารลีนิก

กลุ่มวิศวกรรมพลาสติก

กลุ่มอื่นๆ

กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของเรา

กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของเรา