วิสัยทัศน์

ภารกิจ

กุญแจแห่งความสำเร็จ

“The total solution in color and additives for plastics”
บริษัทฯ ให้ความสำคัญของการเป็นคู่ค้าที่ซื่อสัตย์เป็นหลัก และมีความยึดมั่นถือมั่นที่จะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จของลูกค้า เราจึงไม่เคยหยุดนิ่งที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาสินค้าที่ดี และมีคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการต่อสู้กับคู่แข่งให้แก่ลูกค้าทุกราย เราจึงมีความภาคภูมิใจเสมอที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของลูกค้าเสมอมา
 • ด้านความถนัดทางธุรกิจ

  ระดับผู้บริหารของทางบริษัทฯ อยู่ในธุรกิจประเภทนี้มากว่า 30 ปี มีความเชี่ยวชาญในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การตลาด และการจัดซื้อ

 • ด้านการตลาด

  ทีมฝ่ายขายเป็นทีมที่ผ่านประสบการณ์ทางด้านธุรกิจนี้มาแต่ละคนไม่ต่ำกว่า 10 ปีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • ด้านสถานที่ตั้ง

  เป็นแหล่งที่มีการคมนาคมขนส่งสะดวกติดถนนบางนา-ตราด (กม.19) ไม่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ และ ท่าเรือแหลมฉบัง ทำให้เอื้อต่อการขนส่งทั้งสินค้าขาเข้าและขาออก อีกทั้งยังอยู่ในสถานที่ตั้งใกล้กับโรงงานลูกค้าหลัก ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการและการบริการของลูกค้าได้มากขึ้นประหยัดเวลา และ ค่าใช้จ่าย

 • ด้านการผลิต

  ทางบริษัทมีการลงทุนในส่วนของเครื่องจักรที่ทันสมัย ที่มีความสามารถทางการผลิตสูง และ ได้คุณภาพที่ดี ยังสามารถลดต้นทุนการผลิตที่ใช้แรงงานน้อย